Neurologická ambulancia MUDr.Michal Kubáni

Ordinačné hodiny: pondelok a štvrtok od 16:00 do 20:00 hod.

Objednávky spustené na:

Tel. + sms: 0919 290 100

e-mail: mudr.michalkubani@gmail.com

Ambulancia funguje ako neštátne zdravotnícke zariadenie, bez zmlúv so zdravotnými poisťovňami.

Úkon Cena
Vstupné vyšetrenie (návrh diagnostického a terapeutického postupu) 40€
Kontrolné vyšetrenie 30€
Konzultácia s dokumentáciou ( ,,second opinion,,- tzv. druhý názor lekára - bez vyhotovenia dokumentácie) 35€
Lekársky posudok pre účely sociálnej poisťovne, komerčnej poisťovne, preukazy a pod. 50€
Intramuskulárna injekcia vrátane liečiva (Almiral, Novalgin,Tramal) 9€
Obstrek – úžinové syndrómy 30€
Obstrek TP 15€
Infúzia analgeticko-myorelaxačná 25€
Infúzia Neodolpasse 30€
Infúzia Vitamín-C Injektopas 7,5g 30€

Cenník platný od 01. 06. 2022

Adresa: Palúčanská 25, areál nemocnice LM, pavilón J - pri starej vrátnici